Spawanie aluminium

Do spawania aluminium wykorzystujemy metody spawania łukowego MIG oraz TIG w osłonie gazów obojętnych. Jako gaz osłonowy stosujemy hel oraz argon o wysokiej czystości (powyżej 99,5%). Spawamy detale których grubość przekracza 1 mm. Wykonujemy wszelkie prace przygotowawcze by uzyskana spoina była równa oraz wolna od wtrąceń. Szczególną wagę przykładamy do usunięcia tlenku glinu z spawanej powierzchni. Decydujące dla wyglądu i wytrzymałości spawu są również pęcherzyki wodoru, które są źródłem porowatości spoiny. W celu uszlachetnienia powierzchni, spawane detale możemy poddać anodowaniu. Anodujemy elementy także na kolorowo

SPAWALNICTWO @ Google+