Spawanie stali nierdzewnej

Spawanie stali nierdzewnych należy do najpowszechniej wykorzystywanych sposobów łączenia. Dostępne metody spawania pozwalają na prawidłowe ułożenie procesu spawalniczego, dostosowanego do charakteru naszej produkcji.

Metody spawania stali nierdzewnych

  1. metody elektrycznego spawania łukowego
  2. metody z zastosowaniem elektrody z metalu trudnotopliwego
  3. spawanie łukowe elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego (TIG)

Metody te zostały omówione w naszym dziale technika spawalnicza. Najczęściej korzystamy z metody spawania łukowego w osłonie gazu obojętnego – metoda TIG. Pozwala ona nam na łączenie elementów z stali nierdzewnej, której grubość waha się od kilku do nawet kilkuset mm. Nasze prace spawalnicze wykonujemy ręcznie. Wysoko wykwalifikowani spawacze dbają o uzyskanie optymalnej spoiny spawalniczej.
Niemniej warto nadmienić że nie każda stal nierdzewna nadaje się do spawania - zależy to od indywidualnych cech materiału.

W tym kontekście możemy wyróżnić

  1. austenityczne stale nierdzewne: Fe-Cr-Ni (Mo) – generalnie jest to stal spawalna o dobrej odporności na spawanie. Posiada doskonałą zdolność do odkształceń – z tego powodu jest to najczęściej występująca stal nierdzewna
  2. ferrytyczne stale nierdzewne – posiada gorsze własności spawalnicze od stali Austenityczne, zaleca się poddanie jej wyżarzaniu
  3. martenzytyczne stale nierdzewne – stal ta posiada szeroką gamę twardości, jednak jest trudno lub wręcz niespawalna
SPAWALNICTWO @ Google+